Клуб "Голям извор в гр. София"

Къща-музей Васил Левски

Музей "Школото"

Китното село Голям извор е скътано в в дебрите на Стара планина, в Тетевенско - Златишкия балкан, само на 90 км от София. Включва и девет махали по двата бряга на река Оселна, близо до Гложенския манастир.

Този край е населяван от дълбока древност. В пещерата "Моровица", находяща се на 7 км източно от селото са открити следи от едно от най-ранното присъствие на първобитния човек по нашите земи. Множество надгробни могили и разкопки свидетелстват, че траките ас оставили дълбоки следи в този край, а по-късно римското управление е изграило пътища и крепости. В най-близката древна крепост край селото - тази на Вели връх, се вижда и резервоар за вода, който се захранвал от извора в Старо село - една от Голямоизворските махали. И до днес са се запазили останките на "Златишката пътека" - стар римски път. Легендата разказва, че край този път "люди от данкомджийски нрав" в Голям извор, спират турски бейове и спахии по време на османското робство. Силният балкански дух помага на местните жители през всички тези години да съхраня живи родния език и обичаи.

През вековете, мъжете от този край изработвали предмети от дърво - столчета, паралии и кошници, а жените усвоявали преденето, плетели и шиели сами облеклото си от памук и вълна. През Възраждането едри местни търговци развивали бубарство.
web site volunteerly coded by kalin kalinkov